Аутор


Његош Драговић (Njegoš Dragović)

По вокацији сам инжењер, а за вас професор.
Рођени Лесковчанин, живим у Медвеђи и природа ме не ограничава, већ живим где ми је добро. Не постојим, него живим нормалан живот у ограниченом интелектуалном свету изврсних људи.
У Медвеђи сам завршио основну и средњу школу, а факултетско образовање сам завршио на Универзитету у Београду и мастер студије, а сад сам на докторским студијама. На Факултету техничких наука сам завршио мастер студије и стекао звање мастер професор информатике.
Током студија сам изабран за једног од 200 најбољих студената у Србији по конкурсу Европског покрета у Србији (ЕПуС, 2009) на пројекту "Путујемо у Европу". Био сам ментор ученику који је освојио 6. место на Информатичкој Олимпијади Србије (ИНФОС, 2016/2017).
Објавио сам мноштво радова на међународним конференцијама, зборницима радова и био уредник у једној књизи, рецензент и сл. Поседујем сертификате о преговарању, енергетској ефикасности, социјалној инклузији, етичким дилемама, предузетништву, рачунарским вештинама (ECDL, Profile Mode), а такође и диплому за тренера у тиму. Члан сам Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС, 2012), Друштва информатичара Србије (ДИС, 2017), Интернет друштва (Internet Society, 2015) итд.
Основна интересовања су у области пројеката, дизајна, ИТ, ресурси, производни системи и технологије, обновљиви извори енергије. Говорим енглески и француски језик, а на основном нивоу познајем италијански и шпански.
Од 2019.године сам спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања!
Аутор
I BUILT MY SITE FOR FREE USING