Презентације


Лекције


  • Kategorija: 5. разред


Opis

СВЕ О ИНФОРМАТИЦИ У ОШ


ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Оперативни системи 14
Рад са текстом 14
Увод у мултимедију 8
12, 345678910, 11, 12, 13, 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

НОВО :  Skratch   Програмирање-приручник,


ВЕЖБЕ    Програмирање-збирка,


ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ПЕРСОНАЛНИМ РАЧУНАРИМА

Први електронски рачунари појавили су се средином XX века. Били су изузетно скупи и великих димензија, а при томе су обављали само основне рачунске операције. Од тада па до данас рачунари постају све мањих димензија, смањује се њихова потрошња енергије, постају све јевтинији и приступачнији свима, али истовремено постају све бржи, уз веће меморијске могћности.

Најпознатији светски произвођач рачунара, америчка компанија IBM (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES), 1981. године, уводи на тржиште посебну врсту микрорачунара, по имену PERSONAL COMPUTER (PC - пи си). Посебан акценат је стављен на реч PERSONAL (лични), означавајући да је нови рачунар намењен само једном кориснику, за разлику од великих система које је ова фирма производила и који су намењени за рад са више корисника.

Врло брзо, скоро сви произвођачи прелазе на производњу персоналних рачунара, по узору на фирму IBM и њен PC. Персонални рачунари различитих произвођача су међусобно усклађени, или како се то стручно каже - они су међусобно компатибилни. Ова особина усклађености (компатибилности) изузетно је важна код рачунара. Практично, то значи да неки посао може да се почне на једном, а заврши на неком другом рачунару.

Рачунарски систем се састоји од хардвера (hardware) и софтвера (software). HARDWARE је технички систем рачунара, а чине га конструктивни делови рачунара. SOFTWARE (програмска подршка) представља скуп програма који омогу}авају рад рачунара, управљање процесима и И/О јединицама, управљаnjе подацима и датотекама, комуникације са системом, тестираnjе делова рачунарског система и кориснички програми.

This site was built using