Увод


  • Kategorija: 5. разред

Opis

Информатика 5     ЛИНК


Информатика и рачунарство у 5. разреду основне школе од 2017/2018 године има савремени наставни план и програм који укључује ИКТ, Дигиталну писменост и Рачунарство.

У уводном делу, на часовима ИР се објашњавају основни појмови о информатици и рачунарству, елементима рачунара, повезивању, укључивању и искључивању, тако и о раду са текстом и др.

This site was built using