Увод


Објашњење


  • Kategorija: 6. разред

Opis

Информатика 6      ЛИНК


Информатика и рачунарство у 6. разреду основне школе од 2017/2018 године има савремени наставни план и програм који укључује ИКТ, Дигиталну писменост и Рачунарство.

У уводном делу, на часовима ИР се објашњавају основни појмови о раду са текстом, елементима рачунара, табелама у тексту, програму за обраду текста и др.

This site was built using