Увод


  • Kategorija: 8. разред

Opis

Информатика 8                        ЛИНК


Информатика и рачунарство у 8. разреду основне школе од 2017/2018 године има савремени наставни план и програм који укључује ИКТ, Дигиталну писменост и Рачунарство.

У уводном делу, на часовима ИР се објашњавају основни појмови о табелама и програму за табеларна израчунавања. На наредним часовима се ради у програму за табеле, описивајући елементе табеле, формуле, графиконе, штампање табела, а касније и рад у основном веб документу ХТМЛ, презентације и др.


This site was built using