Секција РОБОТИКЕ


Примери за вежбање се налазе испод слике. Сви ученици ће на следећем часу радити задатак а они који најбоље ураде задатак биће  подељени у групе од по 5 ученика. Свака група ће добити по једног робота кога ће моћи да програмира.Вежбе

Приликом вежбања посебно обратити пажњу на следеће блокове наредби: кретање, догађаји и управљање. Види слику.

https://scratch.mit.edu/    

Comments: Leave Comment

* The email will not be published on the website.
This site was built using